Wentylacjapolega na cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz. Ten rodzaj wymiany powietrza  jest niezbędny w miejscach w których przebywają ludzie. Oczyszcza powietrze na zasadzie wymiany już zużytego oraz zanieczyszczonego, np. przez dym papierosowy. Wentylacja mechaniczna wymusza nadmuch świeżego powietrza oraz wywiew zużytego poprzez centralę wentylacyjną. Objawami złej wentylacji pomieszczeń może objawiać się występowaniem pleśni na ścianach, skroplinach pary wodnej na szybach oraz podwyższonej wilgotności.